Tin tức & Sự kiên

  chính sách và quy định bảo mật thông tin cá nhân

  1.     Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  - Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Việc thu thập dữ liệu trên website: http://hunglongtravel.com.vn/ bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ khách hàng (người dùng), số chứng minh nhân dân, địa điểm đi và đến. Đây là các thông tin mà Website http://hunglongtravel.com.vn/ cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Website http://hunglongtravel.com.vn/ liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

  Các người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website http://hunglongtravel.com.vn/ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  ·         Phạm vi sử dụng thông tin

  Website http://hunglongtravel.com.vn/sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  - Cung cấp các dịch vụ đến Người dùng;

  - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Website http://hunglongtravel.com.vn/      

  - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng;

  - Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

  - Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website http://hunglongtravel.com.vn/- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website http://hunglongtravel.com.vn/ có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

  ·         Thời gian lưu trữ thông tin

   Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website http://hunglongtravel.com.vn/

  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  CÔNG TY CP Vận Tải Du Lịch Hưng Long

  + Trụ sở chính: Số 89, Ngõ 229, tổ 2, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

  + Tel: 0913333355 , Email: xehunglong@gmail.com

  ·         Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  - Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website http://hunglongtravel.com.vn/ thực hiện việc này.

  - Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website http://hunglongtravel.com.vn/  Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website http://hunglongtravel.com.vn/ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  ·         Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  - Thông tin cá nhân của người dùng trên website http://hunglongtravel.com.vn/ được Website http://hunglongtravel.com.vn/ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website http://hunglongtravel.com.vn/Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

  - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, website http://hunglongtravel.com.vn/ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

  - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Website http://hunglongtravel.com.vn/- Ban quản lý website: http://hunglongtravel.com.vn/  yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website http://hunglongtravel.com.vn/ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  ·         Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

  Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

  Email: xehunglong@gmail.com

  Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

  Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 7 ngày.