Tin tức & Sự kiên

  CHI PHÍ

   

  XE XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI

  Tuyến đường

  Giờ xuất phát

  Giờ đến dự kiến

  Chi Phí

  Hà Nội – Vinh

  Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

  Xe giường nằm

   

  18h30 – 19h30

  18h00 – 18h30 – 19h30

   

  00h – 1h00

  1h00 – 00h – 1h00

   

  120.000

  200.000

  Hà Nội – Hà Tĩnh

  Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

  Xe giường nằm

   

  18h30 – 19h30

  18h00 – 18h30 – 19h30

   

  2h00 – 3h00

  1h00 – 2h00 – 3h00

   

  150.000

  220.000

  Hà Nội – Quảng Bình

  Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

  Xe giường nằm

   

  18h30 – 19h30

  18h00 – 18h30 – 19h30

   

  5h30 – 6h00

  5h00 – 5h30 – 6h00

   

  170.000

  250.000

   

  Địa điểm: 338 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Điện thoại: 04
  221 21 855 - 0914077779

  XE XUẤT PHÁT TẠI QUẢNG BÌNH

  Tuyến đường

  Giờ xuất phát

  Giờ đến dự kiến

  Chi Phí

  Đồng Hới – Vinh

  Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

  Xe giường nằm

   

  19h30 – 20h00

  19h30 - 20h00

   

  24h00 – 1h00

  24h00 – 1h00

   

  100.000

  230.000

  Hoàn Lão - Hà Nội

  Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

  Xe giường nằm

   

  20h30 – 21h00

  20h30 – 21h00

   

  5h00 – 6h00

  5h00 – 6h00

   

  100.000

  230.000

  Ba Đồn - Hà Nội

  Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

  Xe giường nằm

   

  21h00 – 21h30

  21h00 – 21h30

   

  5h00 – 6h00

  5h00 – 6h00

   

  100.000

  230.000

   

  Địa điểm: 19A Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình - ĐT: 052.38.46.222
  04 Xuân Diệu, Đồng Hới, Quảng Bình - - ĐT: 052.38.38.297