Tin tức & Sự kiên

    CHI PHÍ

     

    XE XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI

    Tuyến đường

    Giờ xuất phát

    Giờ đến dự kiến

    Chi Phí

    Hà Nội – Vinh

    Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

    Xe giường nằm

     

    18h30 – 19h30

    18h00 – 18h30 – 19h30

     

    00h – 1h00

    1h00 – 00h – 1h00

     

    120.000

    200.000

    Hà Nội – Hà Tĩnh

    Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

    Xe giường nằm

     

    18h30 – 19h30

    18h00 – 18h30 – 19h30

     

    2h00 – 3h00

    1h00 – 2h00 – 3h00

     

    150.000

    220.000

    Hà Nội – Quảng Bình

    Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

    Xe giường nằm

     

    18h30 – 19h30

    18h00 – 18h30 – 19h30

     

    5h30 – 6h00

    5h00 – 5h30 – 6h00

     

    170.000

    250.000

     

    Địa điểm: 338 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Điện thoại: 04
    221 21 855 - 0914077779

    XE XUẤT PHÁT TẠI QUẢNG BÌNH

    Tuyến đường

    Giờ xuất phát

    Giờ đến dự kiến

    Chi Phí

    Đồng Hới – Vinh

    Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

    Xe giường nằm

     

    19h30 – 20h00

    19h30 - 20h00

     

    24h00 – 1h00

    24h00 – 1h00

     

    100.000

    230.000

    Hoàn Lão - Hà Nội

    Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

    Xe giường nằm

     

    20h30 – 21h00

    20h30 – 21h00

     

    5h00 – 6h00

    5h00 – 6h00

     

    100.000

    230.000

    Ba Đồn - Hà Nội

    Xe ghế ngồi bật mềm 45 chỗ

    Xe giường nằm

     

    21h00 – 21h30

    21h00 – 21h30

     

    5h00 – 6h00

    5h00 – 6h00

     

    100.000

    230.000

     

    Địa điểm: 19A Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình - ĐT: 052.38.46.222
    04 Xuân Diệu, Đồng Hới, Quảng Bình - - ĐT: 052.38.38.297